For at benytte GreveRC-Center har du mulighed for at købe gæstekort.

Kortet giver 1 person adgang til 1 dag hvor han/hun kan benytte hele centeret.     

 Dagkort til hele GRCC kan indløses her.

Greve RC-Center er et center for praktisk taget alt hvad der findes af radiostyrede modeller.

Vi har flg:

  • Kunstig sø.
  • Bilbaneanlæg med 2 onroad baner og 1 offroad bane.
  • Stor flyveplads med asfalt bane.
  • Drone/Race bane med gates og flag.
  • Kæmpe klubhus med 3 toiletter med bad samt stort køkkent. 
  • I GRCC er der plads til Multirotor/droner.

 

Greve RC-Center ligger bagved Greve Centervej 50, 2670 Greve

 

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 27. april kl 19 i klubhuset 

En samlet bestyrelse indkalder herved til Ekstraordinær Generalforsamling (i henhold til forenings vedtægter §13) 

DAGSORDEN: 

1: Valg af Formand: Bestyrelsen indstiller Lars Kildholt til valg
2: Valg af Kasserer: Bestyrelsen indstiller Jesper Ramlau Thomassen til valg
3: Valg af Hovedbestyrelsesmedlem: Bestyrelsen indstiller Kurt Palmqvist til valg 

Baggrund: 

På Generalforsamlingen den 29. marts blev Thomas Nielsen og Michael Rothmann valgt til hovedbestyrelsen. Det er den øvrige bestyrelse i udgangspunktet glade for, da det altid er godt med nye friske kræfter der KAN og VIL lægge fritidskræfter i at drive Greve RC-Center . 

Imidlertid skabte valget et problem, som efter bestyrelsens vurdering gør, at GRCC er truet på eksistensen på lang sigt (intet mindre), ligesom vi på kortere sigt frygter gevaldige problemer i forhold til Bane Danmark og Greve Kommune 

Kurt Palmqvist har været i GRCC’s bestyrelse siden 2002. Kurt er rådgivende Ingeniør, og det var hans firma der i sin tid tegnede GRCC og stod for hele projekteringen og entreprisen. Kurt var også kraftigt med i forhandlingerne med Greve Kommune om lokalplan, kommuneplan, brugsretsaftale og faktisk det meste andet som i dag findes på skrift. 

De senere år har Kurts hovedopgave været at køre ”sagen” med Bane Danmark igennem. Problemet er at det arbejde IKKE er afsluttet, ligesom vi netop har igangsat proces med henblik på at få tilrettet Kommuneplan og Lokalplan, så arealet hvor den nye sø ligger rent faktisk bliver en del af ”Vores område”. Yderligere foregår der en masse på Kommunen lige nu, som handler om hele området vest for GRCC. Her er det lige nu planen at der skal bygges boliger. Det er en plan som vi SKAL have justeret, for kommer der boliger klods op ad anlægget, vil vi få så mange klager at Greve Kommune helt givet finder metoder til at få os lukket. 

På grund af Kurts erfaring på området, både fra tidligere forløb og fra en meget lang erhvervskarriere som bl.a. har handlet om netop forhandlinger med myndigheder, må bestyrelsen konstatere – at selvom vi alle sammen stiller op, så er vi tilsammen ikke i NÆRHEDEN af at kunne mønstre det forhandlingstalent Kurt besidder, ligesom vi ikke er i NÆRHEDEN af at havde den fornødne viden om forvaltning til at undgå at vi bliver kørt over af noget meget tungt. 

Derfor kan vi ikke leve med at Kurt ikke længere er en del af bestyrelsen. 

Vi har derfor efter Generalforsamlingen vurderet forskellige alternativer. Vi har talt med Kurt og andre implicerede – og vi har sågar haft overvejet at gå af mere eller mindre kollektivt... Det hjælper bare ikke noget. 

På seneste bestyrelsesmøde (før generalforsamlingen) fortalte Jesper Ramlau at han ville genopstille som formand på generalforsamlingen den 29/3. Hans plan var dog at gå af på generalforsamlingen i 2018, med henblik på at stille op til valg som Kasserer. Denne plan havde vores nuværende kasserer René Hansen og Jesper Ramlau afstemt. 

Denne plan er begge villige til at fremrykke til NU – således at René Hansen træder UD af bestyrelsen. Hans post som kasserer overtages af Jesper Ramlau. Jespers post overtages af Lars Kildholt (formand fra 1994-2007). Sluttelig vælges Kurt Palmqvist til den plads i hovedbestyrelsen som Lars Kildholt efterlader. 

Bestyrelsen opfatter det helt essentielt og afgørende for GRCC’s fremtid at Kurt Palmqvist fortsat sidder i bestyrelsen. Formandsposten og posten som kasserer er langt mindre essentiel. Så bestyrelsens forlag til fremtidig Formand og Kasserer skal IKKE ses som ”Take it or Leave it” .... Men der er er ingen vej uden om Kurt Palmqvist ! 

Vel Mødt den 27/4-2017 

 

Læs mere herunder.

Vild med vand i hundige havn d.10 Juni

Bygge/Hygge aften i GRCC klubhus hver anden Tirsdag aften

Bygge aften starter på Tirsdag den 1 November 2016. Kl 18.30.

 Jeg vil være der hver anden Tirsdag alt efter hvordan jeg skal arbejde.

 Der vil være mulighed for at få hjælp til at bygge og rep flg:

* Fly

* Heli

* Drone

* Båd 

Vi hygger også om en lidt ældre heli mærket Robbe futura som vi vil sætte i stand,såden kan blive sommer klar.

Skulle der være andet så kom enlig med det. Også hvis du vil vide mere om opsætning af din radio, vi er bekendt med flg: 

Graupner - Spectrum - Futaba - Jeti - FRsky... Og det vi ikke kender det læser vi os til. Internette er vores ven sammen med google Cool

Vi glæder os til at se dig.

 

Mvh. GRCC

Bygge aften om Tirsdagen

Indørs flyvning er igen startet.

Indendørs er startet og der flyves fra kl 16 til 21 om Søndage i Arenaskolens sportshal.
 
Mvh. GRCC

Nyhed! Nyhed! For hele centeret.

Vi har lavet en sms liste (gratis) hvor man kan tilmelde sig hvor man vil løbende blive orienteret om bla. Grillaften - Arrangementer - Stævner - Ja alt hvad der sker på hele centeret. Det omhandler bla. Om flg. for centeret: Fly/Heli/Droner/Både/Biler osv, alt hvad der har med RC at gøre.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til webmaster@grcc.dk med beskeden: 

* Vil godt tilmeldes SMS listen angiv om det er Flyvepladsen eller Sø - eller Bil afd.

* På flg.Nr. XX XX XX XX

* Dit navn.

Så ryger du automatisk ind på listen.

Vi ses på pladsen.

 

Vi glæder os til sommer :)

Opdatering af låsekort

Vores nøglekort database er igen oppe. Det betyder du skal opdatere dit kort. Følg videoen og se hvordan det skal gøres. Ellers kontakt Jesper eller Thomas som du finder under bestyrelsen.