top

Bestyrelse i Greve RC-center

 Formand og kontakt person

Thomas I. Nielsen 
Tlf. 60142223

Mail: Thomas_i_n@hotmail.com

 Bestyrelsesmedlem

Kim Daugaard

Formand BILAFD.

Dan Jensen

  Næstf. Bilafd.

Keld Jacobsen

Kontaktperson for Bilafdelingen

Dan.

Tlf: 28 43 71 70

Mail: danaj105@gmail.com

Kontaktperson for Flyafdelingen

Thomas I. Nielsen

Tlf: 60 14 22 23

Mail: Thomas_i_n@hotmail.com

Kontaktperson for Søafdelingen

Thomas I Nielsen

Tlf: 60 14 22 23

Mail: Thomas_i_n@hotmail.com

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC