top

 

Regelsættet for brug af vores baner

Greve RC-Center - Regelsæt for bilanlæg

Generelle regler

1)    Greve Ringen = stor asfaltbane - Mini Ringen = lille asfaltbane - Greve Offroad = jordbanen Greve Offroad 1/5 = jordbane

2)    Medlemskab af GRCC samt gyldigt og godkendt forsikring påkrævet. (se dog punkt 25) 

3)    Der skal være et ansvarligt medlem tilstede på pladsen før der må køres. Ansvarlige medlemmer er: Medlemmer af bestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, instruktører og medlemmer der af bestyrelsen er godkendt som ”pladsåbner” 

4)    Ansvarlige medlemmer forpligter sig til at være behjælpelig over for nye kørere samt fortælle hvordan man begår sig på anlægget 

5)    Der skal til enhver tid, tages videst muligt hensyn, til Centrets naboer mod nord 

6)    De normale åbningstider er: alle ugens dage 7-22. Dog specielle undtagelser i forbindelse med afholdelse af løb

7)    På løbsdage er alle bilbaner samt søen lukket pga. muligt frekvenssammenfald 

8)    Følgende aktivitetstider og støjgrænser gælder for bilbanerne

1.Mandag - FredagKl. 07-1880db(a)
2.Mandag - FredagKl. 18-2275db(a)
3.LørdagKl. 07-1480db(a)
4.LørdagKl. 14-2275db(a)
5.Søn. - og helligdageKl. 07-2275db(a)
6.Støj grænserne skal være overholdt 10 meter fra modellerne ved fuld gas. Brug eventuelt "Sound Meter” - app til støjmåling. 
7.Bestyrelsen kan efter indhentelse af tilladelse fra Greve Kommune bevilge yderligere aktivitetstid fra fredag til søndag i forbindelse med afholdelse af stævner (i tidsrummet 22-07 – støjgrænse 40dB(A))

9)    Biler med forbrændingsmotorer skal være udstyret med effektiv støjdæmpning. Skønner pladsåbner, bestyrelsesmedlem eller afdelingsbestyrelsesmedlem at en model støjer for meget skal forbud om kørsel altid følges. Forbud som af køreren antages for urimelige kan altid indbringes for afdelingsbestyrelsen, men kørselsforbud udstedt skal følges indtil afgørelse af afdelingsbestyrelsen er truffet. Afgørelser truffet af afdelingsbestyrelsen kan ankes til bestyrelsen.

- Alle Large-scale biler skal som minimum være monteret med FG 3-kammer potte nr. 5116-1 / 5-013, eller tilsvarende i andre mærker

10) Start eller forsøg på start af motor i mekanikergården er ikke tilladt 

11) Påbud fra ansvarligt medlem (Pladsåbner / bestyrelse) skal altid følges, herunder påbud om støjdæmpning

12) Radioanlæg skal være CE-mærket. Senderen må KUN tændes når den har den korrekte frekvensklemme på. Når frekvensklemmen fjernes, hænges Greve RC-Center medlemskortet eller gæstekort på klemmens plads. 

13) Medlemmer som benytter deres sender uden klemme, risikerer bortvisning fra klubben. Gyldige frekvensbånd på bilanlæggeter: 27MHz, 40MHz, 2.4GHz. Alle andre frekvensbånd anses som ulovlige 

14) I spidsbelastningsperioder kan et ansvarligt medlem fastlægge kørselsperioder for de enkelte klasser 

15) Afdrejning af dæk og rengøring af modeller må kun foregå i smudsområdet 

16) Børn under 12 år må kun opholde sig på bilanlægget ifølge med en voksen 

17) Det er kun tilladt at køre med sin model fra køretårnet

18) Upassende opførsel i køretårnet er ikke tilladt, hverken under løb, træning eller fri kørsel 

19) Kørselsretningen er modsat uret, og skal altid følges banen rundt 

20) Der må ikke køres over græsarealerne på banerne 

21) Ved kørsel på banerne skal der vises hensyn til de andre kørere og klasser 

22) Ved indkørsel i pit og kørsel gennem pit nedsættes farten 

23) Biler skal have karosse monteret når der køres på anlægget 

24) Det er ikke tilladt at opholde sig på anlægget i beruset tilstand 

25) Gæstekørsel er tilladt og koster kr.100,- pr. gang inkl. forsikring. Hvis men efterfølgende indmelder sig i klubben bliver beløbet for gæstekørsel fratrukket. (dog fratrækkes max 2 gæstekørsel for indeværende år)

26) Gæstekortet købes af en fra bestyrelsen, eller på betalingssiden og kan kun købes hvis en sådan er tilstede

27) Ingen former for affald må henkastes på anlægget. Det er medlemmet eget ansvar at rydde op efter sig selv.

28) Brugere af anlægget forpligter sig til, at hjælpe med til, at vedligeholde baner samt bygninger

29) Parkering skal ske på de dertil indrettede p-pladser

30) Der må ikke medtages kæledyr på bilanlægget

Regler ved løb

31) Ved Kørsel af DMSU løb skal man være Medlem af DMSU eller have tilkøbt DMSU løbsforsikring til løbet.

32) I ugen op til løb er banen forbeholdt til løbs træning, med førsteret til frekvenser. Banen vil i den periode også kunne benyttes af andre, der skal dog tages særligt hensyn til dem som træner

33) Ved løb på de 2 store baner (Greve Ringen og Greve Offroad) skal påsætterne være minimum 14 år gamle

34) Ved løb er der mulighed for senderdepot. Senderen afleveres ved teknisk kontrol og udleveres igen efter sidste finalekørsel

35) Under afholdelse af løb, er der kun adgang for deltagere i mekanikerområdet. I pitområdet er der kun adgang for kørernes mekanikere

36) Ophold i køretårnet kun tilladt når man kører, der kan dog gives dispensation til folk der skal optage video

Regler for Greve Offroad 1:8 og 1:10

37) Greve Offroad er fortrinsvis lavet til at køre med 1:8 og 1:10 buggy, truggy og monstertruck, det er ikke tilladt at køre med 1:6 eller større (large scale) 

38) 2 dage før løb på Greve Offroad lukkes denne så banen kan ”sætte sig” 

39) 2 dag før løb på Greve Ringen, lukkes Greve Offroad så støv ikke forurener Greve Ringen

Regler for Greve Offroad 1/5 (large scale)

40) Greve Offroad er fortrinsvis lavet til at køre med 1:5 og 1:6 buggy, truggy og monstertruck, det er ikke tilladt at køre med 1:8 eller 1:10 eller mindre
41) 2 dage før løb på Greve Offroad (large skale) lukkes denne så banen kan ”sætte sig”
42) 2 dag før løb på Greve Ringen, lukkes Greve Offroad så støv ikke forurener Greve Ringen

Regler for Greve Ringen

43) Greve Ringen er fortrinsvis lavet til hurtiggående 1:10, 1:8, 1:5, 1:6, 1:4 formel 1

44) Greve Ringen må ikke benyttes af biler der har kørt på Greve Offroad / er beskidte

45) Offroad biler skal være rengjorte før kørsel på Greve Ringen. Offroad biler må udelukkende køre på Greve Ringen såfremt der er monteret asfalt dæk

Regler for Mini Ringen

46) Mini Ringen er fortrinsvis lavet til 1:10, 1:18 ,1:32 eller mindre

47) Mini Ringen må ikke benyttes af biler der har kørt på Greve Offroad / er beskidte

48) Offroad biler skal være rengjorte før kørsel på Mini Ringen. Offroad biler må udelukkende køre på Mini Ringen såfremt der er monteret asfalt dæk

Bestyrelsen kan uden varsel ændre reglerne.

Tilrettet februar 2022


 

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC