top

Regler for afdelingerne

Regelsættet for både

Følgende aktivitetstider og støjgrænser gælder for søafdeling:

Mandag-fredag kl.  07-1850 dB(A)
Mandag-fredag kl. 18-2245 dB(A)
Lørdag kl. 07-1450 dB(A)
Lørdag kl. 14-2245 dB(A)
Søn- og helligdage kl. 07-2245 dB(A)

  1. Der sejles med uret rundt i søen for at undgå ulykker i form af sammenstød.
  2. Ophold på på/afstads pladsen er på eget ansvar.
  3. Gyldigt medlemsskab af GRCC for at kunne bruge søen / arealet omring søen. 
  4. Medlemmer er fælles om oprydning og vedligeholdelse.1-2 gange om året er der fælles oprydning ved sø arealet.
  5. Forsikring er et krav, hvis du vil sejle med racerbåd
 

Fly-afdelingen

Flyvepladsregulativ for Greve RC-Center:

For at flyve på GRCC´s flyveplads er det en betingelse at være medlem af Modelflyvning danmark (MDK) og GRCC

Medlemsnummer af GRCC og MFD SKAL fremvises ved forlangede. Ellers kan gæstekort (12timers) udstedes for 100,-kr i såfald at der er en pladsåbner (sikkerhedsansvarlig) tilstede

Flyvepladsregulativ for Greve RC-Center:

Regler for biler

Regelsæt for bilanlæg

Generelle regler

1. Greve Ringen = stor asfaltbane - Mini Ringen = lille asfaltbane - Greve Offroad = jordbanen

2. Medlemskab af GRCC samt gyldigt og godkendt forsikring påkrævet. (se dog punkt 25) 

3. Der skal være et ansvarligt medlem tilstede på pladsen før der må køres. Ansvarlige medlemmer er: Medlemmer af bestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, instruktører og medlemmer der af bestyrelsen er godkendt som ”pladsåbner” 

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC