top

RC-Center følger de COVID-19 restriktioner der er fremlagt fra regeringen og DIF.

Bestyrelsen bliver tit spurgt om hvordan vi står og hvad man må og ikke må. Derfor har bestyrelsen besluttet at give info ud på følgende måde:

a) Er der lukket for centeret?
b) Til dels Ja, vi følger de restriktioner der er fremlagt fra regeringen og DIF.

a) Kan vi så ikke buge vores faciliteter i GRCC?
b) Det er ikke muligt at bruge de indendørs aktiviteter, så som indendørs flyvning og vores opholdsrum.

a) Er det store klubhus lukket ned?
b) Ja, alle vores fællesrum er lukket ned.

a) Må vi benytte udendørsarealerne?
b) Ja det er tilladt at være maks. 5 i hver afdeling (sø-bil-fly) lige PT.

a) Kan man komme på toilette?
b) Ja det kan man hvis der er en fra bestyrelsen der har nøgle. Husk at spritte af. Der er papir og sprit. Her efter låses døren (af bestyrelsen) igen sprit af.

a) Skal vi skrive os ind i logbogen ved fly pladsen?
b) Ja den er stadig gældende! Og skal overholdes som altid!


a) Formanden fortalte at vi ikke skulle skrives os ind?
b) Sandt nok - Bestyrelsen var forsigtig i starten, men dette er ikke gældende mere så man skal forsat skrive sig ind i logbogen. (den er i den røde kasse ved flypladsen)

a) Kan vi få bøde for at være for mange i centeret?
b) Ja hvis vi ikke overholder de retningslinjer og ordensmagten kommer kan det give bøde på 2500kr pr. person og GRCC får en bøde på 10,000kr

a) Skal vi selv betale bøden?
b) Ja det er dem der er på centeret der selv står for dette.

a) Hvordan vil GRCC styre hvem der må være der?
b) Bestyrelsen mener bestem at vi har lid til pladsåbnerene og medlemmerne nemt styrer dette.


Sidste nyt.
Bestyrelsen arbejder nu sammen via teams. Dette betyder vi arbejder hjemmefra, så beslutninger hurtigere bliver truffet. 

Med venlig hilsen
Bestyrelse i Greve RC-Center