top

 

Lokalplan

Kurt Palmquist har i en længere periode været i dialog med kommunen for at sikre at Greve RC-Center interesser i diverse planer.

Kommuneplan 2017

  • Denne plan er på plads og vedtaget af Greve byråd.

Lokalplanen ved Greve RC-center

  • Denne plan skal tilpasses de nye forhold, efter at søen er flyttet.
  • Denne ændring er endnu ikke udført af kommunen.
  • Vi vurderer ikke at dette vil give problemer.

Greve RC-centers brugsretsaftale.

  • Denne aftale skal tilpasses de nye forhold, efter at søen er flyttet.
  • Greve kommune forsøger at koble dette med det næste punkt.

Lokalplan for boligbebyggelse for Greve RC-center.

  • Der pågår en række intense forhandlinger med kommunen.
  • Kommunen ønsker at tillade boligbebyggelse så tæt på RC-centret, at det vil begrænse vore udfoldelser.
  • Vi ønsker at bevare vor muligheder for at udøve vor sport, samt få sikret (lokalplanlagt) vort luftrum. 

Der er et stykke vej endnu, men det bevæger sig i den rigtige retning, specielt efter et meget omfattende lobbyarbejde.

Vi håber, at vi også kan få forhandlet nogle gode og let målbare støjkrav på plads.

Der er netop nu et forslag på bordet, hvor alle vore modeller (både, biler, fly) har et maximalt lydtryksniveau på 80 db. i 10 meters afstand.

Kurt maser ufortrødent på, og håber, at der kan være noget klart til sæsonen 2018.

Bestyrelsen


 

Relaterede dokumenter:

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC