top

Lokalplaner

RC-centret og lokalplan for Tværhøjgård etape 3.

Principperne for udarbejdelse af lokalplan for byggeri vest for RC-centret er nu politisk fastlagt.

Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og udviklingsudvalget har nu politisk fastlagt grundlaget for bebyggelsen mod vest. Ligeledes er det fra øverste politisk niveau fastlagt, citat ”Der må ikke ske byudvikling som lukker RC-centret på kort eller lang sigt”.

Som det ses af kortet nedenfor er bebyggelsen nu rykket så langt væk at det ikke vil begrænse vore aktiviteter. Vort luftrum er indtegnet på luftfotoet.

Vi skal ,som vi altid har skulle, overholde vor flyvefelt samt en max støjgrænse på 80 db. i 10 meters afstand fra modellen (fly, biler, både).

Denne politiske beslutning betyder at Greve RC-centres fremtid nu er sikret.

Der resterer nu blot forvaltningens detail udarbejdelse af den endelige lokalplan.


Relaterede dokumenter:

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC