top

Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til Greve RC Centers vedtægter §9, 10 og 11 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen finder sted torsdag den 28. marts 2019 kl.19:30 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år til godkendelse. (Sendt sammen med e-mail indkaldelse)
  4. Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet og indskud forbliver uændret.
  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Der er ikke kommet nogle forslag
  6. Valg af formand på ulige årstal Thomas i Nielsen (på valg modtager genvalg)
  7. Valg af kasserer på lige årstal Jesper Ramlau-Thomasen (ikke på valg) 
  8. Valg af øvrig bestyrelse.

Hovedbestyrelse

Næstformand Kurt Palmqvist (Ikke på valg)

Michael Rothmann (på valg modtager genvalg)

Thomas Nielsen (på valg modtager genvalg)

Flyafdelingen:

Vagn Jensen (på valg modtager genvalg)

Danni Jensen (Ikke På valg)

Bilafdelingen:

Kim Daugaard (på valg ønsker ikke genvalg)  


Relaterede dokumenter:

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC